Astronomi ve Uzay Bilimi Nedir?

Astronomi; tam Türkçe karşılığı ile gök bilimi anlamına gelmektedir. Gök bilimi ise bütün pozitif bilimlerin iskeletini oluşturan ve Dünya tarihinde ilk incelenen bilim dalıdır. Astronomi sık sık Astroloji ile karıştırılsa da Astronomi ve Astrolojinin birbiri ile alakası yoktur. Astronomi yani gök bilimi kendi içerisinde alt bölümlere ayrılmış olan geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Gök biliminin alt kategorilerinden en önemlileri;

  • Uzay Bilimleri,
  • Temel Astronomi ve
  • Astrofizik şeklindedir.

Astronomi bilimi üzerinde yaptığı çalışmalar ile birlikte insanoğlu; maddeleri, maddelerin oluşumlarını, maddelerin evrimlerini ve maddelerin hareketlerini bilimsel olarak ifade etmeye başlamıştır. Yıllar geçtikçe gelişip evrenin akıl almaz sırlarına erişilmesini sağlamış olan Astronomi sayesinde diğer pozitif bilim dallarında da gelişim gösterilebilmiş ve birçok buluş yapılmıştır. Astronomi bilimi içeriğinde çok geniş kapsamlı alt kategoriler içerir. Bu bilim dalını incelendiğinde, rastgele bir gruplanma yoktur. Aksine; bölümler bilim adına cevap vereceği konuya ve cevabın kullanılacağı amaca göre sistemli bir şekilde ayrılmıştır.

Astronominin Gelişimi

Astronominin Gelişimi

  • Astronomi yani gök bilimi insanoğlunun var olduğu yıllardan bu yana inceleniyor olması özelliği ile bilinen en eski bilim dalıdır. İlk çağlarda insanların günümüz teknolojisi ile gözlenebilen ışık yılı uzaklıkları gözlemlemesi elbette olanaksızdı. Ancak bir bakıma da bugün ilk çağ insanlarının çıplak göz ile gördüklerini görmek mümkün olmamaktadır. Gelişen teknoloji hayatlarımızı kolaylaştırmış olsa da Güneş dışındaki ışık kaynaklarının çoğalması ve gökyüzünün doğal karanlığında yıldızlar ve gezegenler gözlemlenemediğinden, çıplak göz ile görülebilecekler sınırlı kalmaktadır.
  • İnsanoğlu ilk çağlarda geliştikçe gezegenlerin ve yıldız sistemlerinin varlığını fark etmiş oldu. Bunu takiben orta çağ dönemlerinde ünlü bilim adamları Newton ve Kepler sayesinde gezegenler arasında manyetik alanlar keşfedildi. Bu keşif sayesinde günümüzün en önemli pozitif bilimleri olan fizik, matematik ve geometri doğmuş oldu.
  • Yapılan araştırmalara göre; bu keşiflerin yapıldığı ilk yıllarda bilim adamlarının bu bilgileri topluma anlatmakta zorluk yaşadıklarını göstermektedir. O dönemdeki insanların cehaletlerinden ve ufuklarının dar olmasından dolayı bu durumları büyücülük olarak düşünüp bir süre inanmaktan kaçındıkları kayıtlara geçmiştir.

Teleskop ile Gelen Hızlı Keşifler

teleskop-ile-gelen-hizli-kesifler
Ünlü bilim adamı Newton’un çalışmalarına devam ederken gezegenlerin hareketlerini ispatlaması ve ardından ilk teleskobu icat etmesi döneme damgasını vuran bilim olaylarındandır. Teleskobun keşfi ile birlikte gezegenlerin, yıldızların, gök taşlarının hareketleri çok daha rahat gözlenebilmiş ve gök bilimi hakkındaki tüm teoriler mantıklı açıklamalara kavuşmuştur. Burada yapılan en önemli ispatlardan biri de hareket yasasının ortaya koyulması olmuştur.

Günümüze kadar gelişerek gelen teleskoplar artık çok daha uzak mesafelerin görüntülerinin görülmesini sağlamaktadır. Özellikle 20. yüzyıldan sonra teknolojinin de katkıları ile hızla gelişen gök bilimi aletleri araştırmalara ciddi boyutlarda yenilikler katmıştır. Bu gelişmeler ile keşfedilen en önemli bilgilerden biri de evrenin sürekli genişlediği yönündedir. Uzay boşluğunda yer alan yıldız sistemleri gün geçtikçe birbirinden uzaklaşmakta ve evren genişlemektedir. Bu durumun açıklaması da Hubble Yasası ile yapılmıştır.

Uzay Bilimi Hakkında

Uzay Bilimi Hakkında

  • Uzay bilimi; en geniş kapsamlı bilim dalı olan astronominin başlıca kategorilerinden birini oluşturmaktadır. Bir anlamda iç içe geçmiş ve zincirin halkası gibi birbirine bağlı olan bilim dallarıdır.
  • Uzay biliminin araştırma alanları sayesinde başka galaksiler olduğu keşfedilmiş ve galaksiler arasındaki mesafeler ölçülmeye başlanmıştı. Işık yılı uzaklıkta olan bu galaksiler araştırılırken yüzlerce kara delik ve gezegen keşfedilmiştir.
  • Bilim adamlarının söylemlerine göre; insanoğlu yaşadığı sürece evren araştırılmaya devam edilecek ve uzaydan alınan ilham ile yaşam döngümüzdeki her durumun bilimsel açıklaması bulunabilecek ve hatta teknolojiler daha da ilerleyebilecektir.
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir