Bilim ve Ekonomi

Bugün ekonomisi gelişmiş ülkelere baktığımızda bilimsel alanda da çok fazla geliştiklerini görebiliriz. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda teknolojik yeniliklerin çoğu bu ülkelerden çıkmaktadır. Refah seviyesi yüksek ülkelerde; bilim ve teknoloji çok ileri safhalarda yer alıyor. Tabi bu ülkelerin zamanında kendi iç sosyolojik sıkıntılarını halletmeleri, siyasi kültürlerini oluşturmaları ve eğitim sistemlerinin en ideal şekilde programlamaları etkili olmuştur. Gelişmiş ülkelerin gelişmiş olmasında sanayi alanında yaptıkları atılımlar etkilidir. Ülkelerine giren paranın çoğunluğunu ihracat sayesinde sattıkları sanayi ürünlerinden elde etmektedirler. Tarım toplumlarında ise refah seviyesi düşüktür ve eğitim düzeyi de istenilen seviyede değildir.

Bilimsel çalışmaların önündeki en büyük engellerden birisi de dini baskılardır. Avrupa’da 16. Yüz yılda başlayan reform hareketleri din baskısından kurtulmayı amaçlamış ve Avrupa’da yüzyıllar süren iç karışıklıkların doğmasına neden olmuştur. Avrupa dinin eğitim ve bilim üzerindeki baskısından kurtulmaya çalışırken İslam dünyasında ise tam tersi bir uygulama görülmüştür. Ortaçağda İslam dünyasındaki bilimsel çalışmaları yerini sadece dini eğitimler oluşturmuştur. Fen bilimleri bırakılmış dini bilimlere ağırlık verilmiştir. 1600’lü yıllardan itibaren de Osmanlı’nın Avrupa karlısında zor durmasını bu şekilde açıklayabiliriz. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler Avrupa’yı Osmanlı’nın önüne geçirmiştir. Aydınlanma çağını yaşayan Avrupa’da felsefe, matematik, astronomi, biyoloji vb. alanlarda birçok yeni icat, buluş ve yenilikler ortaya atılmıştır.

Eğitim sistemlerini düzenleyen Avrupa’da sanayi inkılâbının başlaması ile de teknolojik gelişmeler daha da hızlanmış ve artık sanayi çağı başlamıştır. Bilimsel gelişmeler sonucunda üretilecek malların hızlı bir şekilde yapılması sanayileşmiş ülkeleri daha avantajlı hale getirmiştir. Bu sanayi ürünlerini de geri kalmış toplumlara satarak o ülkelerin hammaddelerini sömürme yoluna gitmişlerdir.

Ülkemizde de teknoloji ithalatı çok yüksektir. En kısa zamanda bilimsel gelişmelere ön ayak olacak çalışmalar yapılmaz ise çok geç kalmış olacağız. Eğitim sistemimizin bilimsel nitelikte ve çocukların kişisel yeteneklerine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bilimin önemini en iyi hasta olduğumuzda anlıyoruz. En son ülkemizde yaşanan domuz gribi vakası için geliştirilen bir ilacı sağlık bakanlığımız satın aldı. Domuz gribi ilacını yapacak bir teknolojimiz olmadığı için sırada yani kuyrukta bekledik. Bu ilacın işe yarayıp yaramadığı da şaibeli iken sağlık bakanlığının sadece satın alma işlemini yapan bir kurum görünümünde yer alması beni ve birçok duyarlı vatandaşı rahatsız etmiştir. Bu ilaçları kendimizin geliştirmesi en doğru olanıdır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı ve bakanlığında bu konuda yardımcı olması gerekir.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir