Simetri Takıntısı Bir Hastalık Mı?

Aşırı düzenli, masasındaki her bir objenin bir yerinin ve durma şeklinin olduğu kişiler tanımışsınızdır. Bu kişilerin, duvarda asılı bir fotoğrafı, mükemmel şekilde dengede ve çizgide durmasını sağlamak için, dakikalar harcadığına da tanık olmuşsunuzdur. Aynı kişilerin, düzeltemedikleri ve fakat eğri durduğunu gördükleri objelere bakamadığını, bakmak zorunda kaldığında ise terlemek, sinirlenmek, mutsuz olmak gibi tepkiler verdiğini de fark etmiş olmalısınız.

Neredeyse herkes, düzenli masaları, her şeyi olması gerektiği yerde, olması gerektiği şekilde bulmayı sever. Fakat simetri takıntısı olan kişiler için bu durum, bundan çok daha fazlasıdır. Birbirini mükemmel tamamlayan şekillerle cidden mutlu olabildikleri gibi, kenarı havaya kalkmış bir halı veya durduğu yerden bir santim kadar yana kaymış bir koltuk görmeleri, aynı çabuklukta mutsuz ve rahatsız olmalarına da yetebilir. Konu düzeni sevmek olsa dahi, fazlası rahatsızlık olarak görülebilir.

Simetri Nedir?

Simetri NedirSimetri, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde; “Karşılıklı iki kısmın uygunluk gösterişi, vücudun veya bir organın karşılıklı iki kısmı arasında biçim ve hacimce benzerlik oluşu.” şeklinde tanımlanmaktadır. Daha basit bir anlarımla; parçaların, göz hoş görünen şekilde bir bütün oluşturması, bir bütünün parçalara ayrıldığında tüm parçalarının mükemmel benzerlikte olması denebilir. Matematikteki simetrinin mantığı da, tamamen bu mantıkla işlemektedir; matematiksel iki değer, bir takım matematiksel işlemler yapıldığında, birbirini tamamlıyorsa, yani birinden diğeri elde edilebiliyorsa, iki değer birbirine simetriktir denir.

Simetri takıntısına sahip olanlar, bir şekli tam ortadan ikiye böldüklerinde, iki parçanın tam birbirinin yansıması olmasını beklerler, ya da pek çok parçadan oluşan bir bütünün, tüm parçalarının aynı şekilde görünmesini, düz bir çizgi üzerinde durmak gibi aşırı düzen içinde olmasını beklerler.

Simetri Takıntısı Nedir?

Simetri Takıntısı Nedir?Simetri takıntısı; bir tür obsesif kompulsif bozukluktur. Obsesif, takıntılı anlamında kullanılan bir kelimedir. Simetri düşkünlüğü, insanın doğasında var olan bir durumdur. İki şeklin birbirini bütünlemesi, tamamlaması, estetik ve hoş bir durumdur. Orantılı konumlar, her insanın hoşuna gider. Ancak, orantısız ve asimetrik durumlar, genel olarak insanları rahatsız etmez. Mutlaka düzeltilmesi gereken bir bina değilse, resim çizerken orantılar kayıyorsa ve bunların düzeltilmesi gerekiyorsa, doğal olarak, düzeltilmelidir.

Günlük yaşantı içinde, bu takıntıya sahip olmayan insanların, farkına bile varmadığı ayrıntılar, takıntılı insanların günlerini çekilmez hale getirebilir. Örneğin; düzensiz dizilmiş parkeler, hepsi aynı renk olan şekerlerin içine karışmış farklı renkte bir şeker gibi ayrıntılar, mükemmeliyet peşindeki simetri takıntılılarının, düzeltmek zorunda hissettiği durumlardır. Faka düzeltemeyecekleri asimetrik durumlar karşısında, çaresizlik ve mutsuzluk başta olmak üzere, çok sayıda olumsuz hissi aynı anda yaşayarak, hastalığın belirtileri ile baş başa kalabilirler.

Simetri Takıntısı Hastalık Mıdır?

Simetri Takıntısı Hastalık Mıdır?Simetri takıntısı, kendi içinde dereceleri olan, ruh rahatsızlıkları içinde, en hafiflerinden olarak kabul edilen bir hastalıktır. Literatürde; hastalığın adı simetromani, hastalığa sahip kişilere de simetroman adı verilir. Tedavi edilmesi gereken, kurtulması mümkün olan bir hastalık demek doğru olmayabilir. Düşük seviyelerde seyreden bu hastalık, kişinin hayatının aşırı düzenli olmasından başka, görünür bir etkiye sahip olmayabilir.

İleri derecedeki hastalar için, değiştiremedikleri asimetriklikler karşısında sakin olabilmesini sağlamak, hayat kalitesini yükseltmek amacıyla, ilaç destekli tedavi uygulanabilir. Çünkü asimetrik şekilleri düzeltmeyen ve hastalığın ileri derecelerinde olan hastalarda, bu durum; ciddi düzeyde panik, gerginlik, mutsuzluk ve benzeri olumsuz hislere sebep olabilir. Obsesif kişiler, obsesif olmayan kişilere nazaran, çok daha zor bir hayat yaşarlar. Onlar için, normalde fark edilmesi çok zor olan ince ayrıntılar, hayatı çekilmez hale getirirler.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir