Siyaset Yapmak Nedir? Teknikleri Nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre kişiler oy verirken siyasetçilerin; tutumlarına, davranışlarına, ses tonlarına, konuşmalarına dikkat edebiliyor. Zaten tüm bu özelliklerin de siyasetçinin, kitleye kendisini dinletmesi konusunda da ciddi oranda etkisi vardır. Ses tonunu düzgün ayarlayabilen, belli bir teknikle siyaset yapabilen kişilerin konuşmaları ve neticesinde elde edilen oy oranı farklı olabiliyor.

Siyaset yapmak konusunda tespit edilmiş olan ve etkili olan 4 teknikten bahsedilebilir. Bu tekniklerin uzman bir siyasetçi tarafından uygulanması da etkiyi belli oranda yükseltebiliyor.

Siyaset Nedir?

Siyaset Nedir?Devlete bağlı işlerin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde etkili olan özel görüşler ya da anlayış olarak tanımlanabilir. Arapça “seyis” kelimesinden türetilmiş olması da son derece ilginçtir. Yunancada ise siyaset, devlete ait etkinlikler olarak adlandırılmıştır. Kısacası siyaset ya da politika, toplumun halkla ilgili yaptığı ve yapacağı tüm etkinlikler olarak belirlenebilir.

Siyaset Yapmak Nedir?

Siyaset Yapmak Nedir?Siyaset yapmayı en kısa ve açık tabirle; inanılan düşünceleri, karşıdaki kişilere de empoze etmeye çalışmak olarak tanımlamak mümkündür. Siyaset yapan kişi inandığı ya da savunduğu politik düşünceyi karşısında bulunan bir kişiye ya da kalabalık bir gruba; iletişim yoluyla aktarmaya ve bu düşünceleri karşıdaki kişilere kabul ettirmeye çabalar. Siyaset yaparken de belli teknikler kullanılır.

Siyaset Teknikleri

Siyaset TeknikleriMakro ve Mikro Analiz: Siyasal sistemle kişi arasında sürekli ve karşılıklı bir ilişki tutumu vardır. Bireyler siyasal sistemi etkilediği gibi siyasi sistem de kişileri etkiler. Bu etki, makro ve mikro analiz metotlarıyla ortaya çıkarılabilmektedir. Sosyal bilimler alanında makro, büyük birimleri yani millet ve devleti; mikro ise özel şahısları gösteren terimlerdir. Neticede siyasal parti sisteminin, istikrara etkide bulunup bulunmadığına dair araştırma makro analizin konusu içindedir. Bunun yanında kişilerin politikayla ne amaçla uğraştıkları ve nasıl biçimlerde ilgilendikleri konularına cevaplar bulmak mikro analizin konusu içindedir.

Ampirik Çalışmalar: Siyaset bilimciler, yaptıkları çalışmalarda deneye dayalı araçlarla hareket eder ve genellikle tümevarım yolundan ilerleyerek, elde ettikleri bilgileri ve gözlemleri sistemleştirmektedir. Böylece bir takım neticelere varılır. Özellikle de seçmenlerin davranışları, oy verme gibi konularda çalışmalar bu şekilde ilerler.

Problem Çözme: Siyasal alandaki araştırmaların hemen hemen hepsi, günümüzde problem çözmeye yöneliktir. Bu işleme çeşitli önlemlerle başlanabilir ama bu noktada önemli olan konu; çeşitli genel prensiplere, kanunlar dahilinde ulaşmaktan çok belirlenen somut problemleri çözmek olmalıdır.

Kurumsal Tasvir: Siyasalların birçoğu günümüzde kurumsal tasvir, tanımlama ve çözümleme metodunu kullanır. Örnek olarak; yasama organının kuruluşu nedir ve nasıl çalışır gibi sorulara cevaplar aranır. Çeşitli bilgiler toplanarak sebep ve sonuç ilişkisi aramadan çalışmak bu metodun özelliğidir. Siyasal olayların oldukça karmaşık sebeplere sahip olması, sebep-sonuç ilişkisinin açıklanmasını engelleyen bir durumdur. Bunun yanında siyasallar, gözlemledikleri olaylardan bu ilişkiyi sezmeyi amaçlar. Çeşitli varsayımlar oluşturur. Bunu yaparken de genel olarak tarihe başvurur. Elde ettiği varsayımları belli örneklerle göstermeyi hedefler.

Bilinen bu teknikler son derece eskidir. Bu tekniklere ve uygulamalara yeni bir şeyler katılmamış olması da büyük eksikliktir. Ancak genel olarak bakıldığında bu teknikler, siyaset yapmak için yeterli görülebilir. Neticede siyaset ve siyaset yapan kişi bir şekilde ilerleyebiliyor ve yeni tekniklere gereksinim duymuyor.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir