Siyasi Kararlar ve Tutumlar

İnsanların siyasi düşüncelerini belirlemelerinde, tutumlarında; günlük hayatta birçok konuda etkisi olduğu gibi psikolojinin de etkisi vardır. Son zamanlarda psikoloji, siyasetle yakın temas halinde ve işbirliği içinde olmaya başladı. Siyasi alanda yapılan çalışmalar ve davranışların psikolojik süreçlerinin açıklanmasında uygulanan çalışmalar ciddi veriler sunmaktadır. Psikoloji bilimi üzerine çalışan uzmanlar, özellikle insanların siyasi kararlarını verirken ne üzerine düşündüklerini anlamaya çalışıyor. Bu konuya açıklık getirmeye çalışan psikoloji bilimi çok sayıda araştırma yapmaktadır.

İnsanların siyasi kararlarını verirken bilinçli ya da bilinçsiz belli faktörlere dikkat ederler. Özellikle seçim dönemlerinde konu son derece revaçtadır. Siyasi partiler, seçim çalışmalarını yaparken insan psikolojisini ön planda tutarlar. Etkileyici olmak ve ilgi toplamak ilk hedeftir. Bunun için insan psikolojisini derinden etkileyen reklam çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda akılda kalıcı, etki edici figürler kullanılır.

Siyaset Psikolojisi Nedir?

Siyaset Psikolojisi Nedir?Siyaset bilimi aslında temelinde birçok sosyal bilim dalını barındırır. Bunların başında da psikoloji gelmektedir. Bu bilimleri bir piramit olarak düşünürsek; özellikle 20.yy döneminde gelişme gösteren siyaset bilimi bu piramidin en üst seviyesinde yer alır. Yani siyaset, diğer sosyal bilim dallarından faydalanarak kendi disiplinini oluşturmuştur. Bu şekilde bakıldığında siyaset psikolojisi, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte kişilerle, liderlerin ortak bir noktada buluşmasına yönelik olarak sık sık kullanılmıştır.

Siyaset psikolojisinin ele aldığı konular arasında ilk sırayı liderlerin kişilik analizleri alır. Ardından ise siyaset konusunda yapılan anket çalışmaları devreye girmektedir. Bu süreçte ise seçmenlerin düşünceleri, davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Oy verirken dikkat edilenler, etkili faktörler bu şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun da sonrasındaki dönemde duyguların araştırılması yer alıyor. Dördüncü döneme gelindiğinde son 10 yıllık süreçte siyaset bilimi genellikle genetik ve temel bilim dallarındaki çalışmalar için yapılan uygulamalarda göze çarpmaktadır. Bu dönemde çalışmalarda seçmenlerin oy verme konusundaki davranışlarının sinirsel ve genetik altyapılarının araştırması yapılır.

Türkiye’de Seçmenlerin Kararları ve Etkileyen Faktörler

Türkiye'de Seçmenlerin Kararları ve Etkileyen FaktörlerYapılan araştırmalara göre seçmenler; siyasi ideoloji, demografik unsurlar dışında Türkiye’de bir de duygulara dikkat ediyor. Tüm bunlar seçmenin düşüncelerini, davranışları direkt olarak etkilemektedir. Burada sözü geçen duygu, liderin, seçmen üzerinde uyandırdığı duygulardır. Genel olarak bakıldığında dini unsurlar ve etnik gruplar dışında seçmenlerin medyadan almış olduğu mesajlar doğrultusunda hareket etmiş olduğu ve siyasilere duyulan güven oy verme süresince etkili olmaktadır. Ancak bunlarla ilgili yeterli miktarda araştırma bulunmamaktadır. Yapılacak olan araştırmalar neticesinde bilimsel anlamda yüksek kalitede neticeler elde edilebilmesi mümkün hale gelecektir.

Değişmeyen Siyasi Kararlar ve Tutumlar

Değişmeyen Siyasi Kararlar ve TutumlarBazı kişilerde siyasi tutumlar, her ne olursa olsun değişmez. Özellikle de belli bir etnik gruba bağlı olan kişiler, aile bağlarında belli bir düşünceye bağlı olan kişilerde bu durum değişiklik göstermez. Köklü bir düşünceye sahip olanlar, ailelerinden bu yönde bilgi alanlar ve bu düşünce temelinde yetiştirilenler, ilerleyen zamanlarda bile düşüncelerinden, siyasi kararlarından ve tutumlarından vazgeçememektedir. Yapılan her türlü psikolojik etki, bu tip bireylerde genellikle faydasız kalacaktır.

Çok nadir olarak fikir değişikliği de görülebilir ama bu değişiklik bile yine kökendeki siyasi tutuma yakın bir yöne doğru olabilmektedir. Bu zor bireylerde, liderler seçim dönemlerinde ne vaat ederlerse etsinler; bir netice elde edemeyebilirler. Tam da bu nedenle özellikle ülkemiz için bakıldığında her siyasi partinin kemik denebilecek bir kitlesi vardır ve bu kemik oranda çok sık oynamalar olmaz. Netice olarak siyasi tutumları ve kararları değişebilen kişiler, seçimlerin kaderini de belirlemektedir.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir