Yunus Emre Kimdir? Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

Tarihimize baktığımızda Anadolu topraklarında pek çok derviş, halk ozanı ve din alimi yetiştiğini görmekteyiz. Hepsi birbirinden değerli olan bu isimler gerek yaşadıkları hayatlar gerekse söyledikleri sözlerle, günümüzde hala saygıyla anılmaktadır. Kaleme aldıkları ve günümüze kadar ulaşmış eserler sayesinde, bize de örnek olup, doğru yolları göstermektedirler. Anadolu’da yaşamış en büyük ozan ve din alimlerinden biri de hiç şüphesiz Yunus Emre‘dir. Şimdi dilerseniz, Yunus Emre’nin kısaca hayatı hakkında bilgi edinelim.

Yunus Emre Kimdir?

Yunus Emre Kimdir?Yunus Emre Anadolu’da yaşamış en büyük Türk ozanlarından biridir. Tasavvuf şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olan Yunus Emre, kendini Allah yoluna adamış, dünya malında ve mülkünde gözü olmayan bir Hak adamıdır. Anadolu Türk beyliklerinin kurulmaya başladığı ve Moğolların Anadolu’yu istila ettikleri dönemde yaşamış olan Yunus Emre; Eskişehir, Bolu, Sakarya, İran, Tebriz, Şam, Sivas, Şiraz ve Azerbaycan gibi yerlerde bulunmuştur. 1240 yılında dünyaya gelen büyük alim, 1320 yılında ise hayata gözlerini yummuştur.

Yunus Emre’nin Dervişlik Serüveni

Yunus Emre'nin Dervişlik SerüveniHakkında çok fazla kesin bilgi bulunmayan Yunus Emre’nin, okul derslerinde çok başarılı bir öğrenci olmadığı ve bu nedenle okulu bıraktığı söylenir. Okuldan ayrılan Yunus Emre babasına tarla işlerinde yardım etmeye başlar. Böylece hem eve katkı sağlamış hem de faydalı işler yapmış olmaktadır. Hacı Bektaş-i Veli ile tanışması ise onun hayatının dönüm noktası olur. Yunus’un efendi hal ve tavrını beğenen Hacı Bektaş-i Veli, onu Taptuk Emre’nin dergahına yollar.

Yunus Emre, Taptuk Emre’nin dergahına gider ve derviş olma yolunda ilk adımını atmış olur. Aradan zaman geçer, Yunus Emre burada birçok şey öğrenir, Taptuk Emre onu çok sever hatta kızı ile evlendirir. Fakat onca geçen zamana rağmen Yunus Emre bir türlü derviş olamaz. Ona yöneltilen soruları ve sınavları geçerek bir türlü dervişlik mertebesine ulaşamaz. Bunun üzerine dergahtan ayrılmaya ve kendi yolunu çizmeye karar verir.

Aslında Yunus Emre’nin dervişlik hayatı asıl bu olaydan sonra başlar. Dağlarda, insanların ve otlanan hayvanların arasında gezen, şiir yazan, ona yöneltilen soruları hakkıyla cevaplayan Yunus Emre, dergahta birçok şey öğrendiğini fark eder. Yeniden dergaha döner ve ömrünün sonuna kadar burada yaşar.

Yunus Emre’nin Eserleri

Yunus Emre'nin EserleriTasavvuf tarzında eserler vermiş olan Yunus Emre’nin bilinen iki kitabı vardır. Bunlardan biri Divan, diğeri ise Risalet-ün Nushiyye‘dir. Divan adını verdiği eseri sadece şiirlerinden oluşmaktadır. Risalet-ün Nushiyye eserinde ise hem şiir hem de düz yazı şeklinde kaleme aldığı satırları derlemiştir. Yunus Emre hayatı boyunca kendini Allah’a ibadet ederek geçirmiştir. Bu inancını da şiirlerine çok güzel bir şekilde aktarır. Bundan başka; sevgi, saygı, adalet, insan olmak, merhamet, iyilik, güzellik ve hoşgörü kavramları da eserlerinde çok net bir şekilde hissedilir.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir